img

Вакансії

Надіслати резюме

або оберіть файл. (Формати: doc, docx, rtf, pdf до 5 Мб)

Поля, позначені зірочкою, обов'язкові для заповнення.
Ваші контактні дані не будуть відображатися публічно.

Головний інженер

Вимоги:

Знати профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства. Виробничі потужності підприємства. Технологію виробництва продукції. Порядок розробки і затвердження планів виробничо-господарської діяльності. Методи господарювання і управління підприємством. Перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі і підприємства. Менеджмент, маркетинг, економіку, організацію виробництва, праці і управління, законодавство України в галузі науково-технічної політики.

Обов’язки:

1. Визначати науково-технічну політику, перспективи розвитку підприємства і шляхи реалізації комплексних програм з усіх напрямів удосконалення, реструктуризації, реконструкції і технічного переозброєння виробництва, його спеціалізації та кооперування.

2. Забезпечувати постійне підвищення рівня технічної підготовки виробництва, його ефективності, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат на виробництво продукції, робіт (послуг), їх високу якість, довговічність згідно з державними стандартами, технічними умовами і вимогами конструювання, раціональне використання виробничих фондів і всіх видів ресурсів.

3. Організовувати розробку і виконання планів впровадження нової техніки і технології, організаційно-технічних заходів, науково-дослідних та експериментальних конструкторських робіт.

4. Забезпечувати ефективність проектних рішень, своєчасну і якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування, досягнення високого рівня якості продукції в процесі її розробки і виробництва.

5. Здійснювати контроль за додержанням проектної, конструкторської і технологічної дисципліни, правил та норм з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки, вимог органів державного нагляду за охороною праці, природоохоронних, санітарних та інших органів.

6. Забезпечувати своєчасну підготовку технічної документації (креслень, специфікацій, технічних умов, технологічних карт).

7. Вживати заходів щодо удосконалення організації виробництва, праці і управління на науковій основі, впровадження обчислювальної техніки, модернізації та автоматизації інженерних та управлінських робіт.

Умови роботи:

- Офіційне працевлаштування

- Графік роботи – згідно визначених вимог

- Заробітня плата – за домовленістю

Технолог

Повинен знати:

нормативні і методичні матеріали з технологічної підготовки виробництва;

профіль, спеціалізацію та особливості організаційно-технологічної структури;

перспективи технічного розвитку галузі та підприємства;

технологію виробництва продукції підприємства;

виробничі потужності, технічні характеристики, конструктивні особливості та режими роботи устаткування, правила його експлуатації;

порядок і методи планування технологічної підготовки виробництва;

технічні вимоги до сировини, матеріалів і готової продукції;

положення, інструкції та інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технічної документації;

порядок атестації якості промислової продукції;

досягнення науки і техніки в країні та за кордоном у відповідній галузі виробництва;

передовий вітчизняний та світовий досвід з виробництва аналогічної продукції;

основи економіки, організації виробництва, праці та управління;

основи екологічного законодавства;

Обов’язки:

1. Організовує розроблення і впровадження прогресивних, економічно обґрунтованих ресурсо- та природозберігаючих технологічних процесів і режимів виробництва продукції, що випускає підприємство, виконання робіт (послуг), які забезпечують підвищення рівня технологічної підготовки і технічного переоснащення виробництва, скорочення витрат сировини, матеріалів, трудових витрат, поліпшення якості продукції, робіт (послуг) та зростання продуктивності праці.

2. Розглядає та затверджує зміни, що вносяться до технічної документації у зв’язку з коригуванням технологічних процесів і режимів виробництва.

3. Контролює виконання перспективних і річних планів технологічної підготовки виробництва, суворе додержання встановлених технологічних процесів, виявляє порушення технологічної дисципліни та вживає заходів щодо їх усунення.

4. Бере участь у роботі з визначення номенклатури вимірних параметрів та оптимальних норм точності вимірювань, з вибору необхідних засобів їх виконання, удосконалення методів контролю якості продукції.

5. Узгоджує найбільш складні питання, що стосуються технологічної підготовки виробництва з підрозділами підприємства, проектними, дослідними організаціями, представниками замовників.

6. Керує проведенням дослідних і експериментальних робіт з освоєння розроблених нових технологічних процесів, бере участь у промислових випробуваннях нових видів машин і механізмів, засобів механізації та автоматизації виробництва, у роботі комісій з приймання систем устаткування в експлуатацію.

Умови роботи:

- Офіційне працевлаштування

- Графік роботи – згідно визначених вимог

- Заробітня плата – за домовленістю

Слюсар

Вимоги:

Знати будову устаткування і машин, яке ремонтується; правила регулювання машин; способи усунення дефектів у процесі ремонту, складання, випробування устаткування, агрегатів і машин; конструкцію, призначення і правила застосування використовуваних контрольно-вимірювальних інструментів; конструкцію універсальних і спеціальних пристосувань; способи розмітки й обробки нескладних різних деталей; основні положення планово-попереджувального ремонту устаткування.

Обов’язки:

Розбирає, ремонтує, складає і випробує складні і особливо складні складові одиниці і механізми устаткування. Виконує ремонт, монтаж, демонтаж, випробування, регулювання, налагодження складного устаткування, агрегатів і машин і здає їх після ремонту. Виконує слюсарну обробку деталей і складових одиниць по 7-10 квалитетах. Виготовлює складні пристосування для ремонту і монтажу. Складає дефектні відомості на ремонт. Виконує такелажні роботи із застосуванням підйомно-транспортних механізмів і спеціальних пристосувань.

Умови роботи:

- Офіційне працевлаштування

- Графік роботи – згідно визначених вимог

- Заробітня плата – за домовленістю

Електрик

Вимоги:

Повинен знати: принцип роботи електромашин, електроприладів і електроапаратів промислового електроустаткування , які обслуговує; призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту; способи прокладання проводів; прості електромонтажні схеми з’єднань деталей і вузлів; правила вмикання і вимикання електричних машин і приладів; основи електротехніки і технологій металів в обсязі роботи, яку виконує.

Обов’язки:

Повинен уміти: розбирати, ремонтувати і складати прості вузли, апарати і арматуру електроосвітлення із застосуванням простих ручних пристроїв і інструментів;

очищати, промивати, протирати і продувати стисненим повітрям деталі і прилади електроустаткування;

виготовляти нескладні деталі із сортового металу; з’єднувати деталі та вузли електромашин, електроприладів за простими електромонтажними схемами;

установлювати з’єднувальні муфти, трійники і коробки. Раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;

дотримуватись норм технологічного процесу;

не допускати браку в роботі;

знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

Умови роботи:

- Офіційне працевлаштування

- Графік роботи – згідно визначених вимог

- Заробітня плата – за домовленістю